Skip to content

Aanmelden voor presentatie in het Jaarboek Kunstenaars

 
Beeldend Kunstenaars kunnen zich onder bepaalde voorwaarden presenteren in het Jaarboek Kunstenaars.
  • Aanmelding voor een presentatie staat open voor zowel amateur- als beroepskunstenaars.
  • Aanmelding geeft niet automatisch recht op een presentatie. Pas nadat uw aanmelding door Stichting Kunstweek is bevestigd als deelname, is uw presentatie in het Jaarboek zeker.
  • Het oordeel van de toetsingscommissie wordt u binnen 10 werkdagen bekend gemaakt. Als uw aanmelding niet wordt geaccepteerd als een deelname, bent u geen kosten verschuldigd en krijgt u het betaalde bedrag volledig terug.
Als je je nu aanmeldt via onderstaand formulier, geldt dat als een aanmelding voor het Jaarboek Kunstenaars 2025, dat vólgend jaar november verschijnt. 
 
het Jaarboek Kunstenaars 2024 (verschijnt november 2023)

Aanmeldformulier