Aanmelden voor deelname

Beeldend Kunstenaars kunnen zich onder bepaalde voorwaarden presenteren in het Jaarboek Kunstenaars.

  • Aanmelding voor een presentatie staat open voor zowel amateur- als beroepskunstenaars.
  • Aanmelding geeft niet automatisch recht op een presentatie. Pas nadat uw aanmelding door Stichting Kunstweek is bevestigd als deelname, is uw presentatie in het Jaarboek zeker.
  • Ook als u een relevante academische opleiding heeft genoten en al minimaal 5 jaar beeldend kunstenaar van beroep bent, wordt uw aanmelding niet automatisch omgezet in een deelname.
  • Het oordeel van de toetsingscommissie wordt u binnen 10 werkdagen bekend gemaakt. Als uw aanmelding niet wordt geaccepteerd als een deelname, bent u geen kosten verschuldigd.


Ballotage

Elke aanmelding wordt door de ballotagecommissie beoordeeld. Indien zij dat nodig achten wordt u verzocht een foto van de werk(en) die u graag wilt plaatsen in het Jaarboek Kunstenaars op te sturen. Als u dat op moment van aanmelden nog niet zeker weet of het betreffende werk nog niet klaar is, kunt u werk toesturen dat soortgelijk is aan het werk dat u mogelijk wilt plaatsen.