Aanmelden voor deelname

Het Jaarboek Kunstenaars 2023 wordt op dit moment gedrukt en wordt officieel gepresenteerd tijdens de Nationale Kunstdagen op zaterdagavond 19 november in Gorinchem. Aanmelden voor deze editie is dan ook niet meer mogelijk. Als u zich hieronder aanmeldt, wordt dit beschouwd als aanmelding voor het volgende boek: het Jaarboek Kunstenaars 2024 (verschijnt in november 2023).

Beeldend Kunstenaars kunnen zich onder bepaalde voorwaarden presenteren in het Jaarboek Kunstenaars.

  • Aanmelding voor een presentatie staat open voor zowel amateur- als beroepskunstenaars.
  • Aanmelding geeft niet automatisch recht op een presentatie. Pas nadat uw aanmelding door Stichting Kunstweek is bevestigd als deelname, is uw presentatie in het Jaarboek zeker.
  • Ook als u een relevante academische opleiding heeft genoten en al minimaal 5 jaar beeldend kunstenaar van beroep bent, wordt uw aanmelding niet automatisch omgezet in een deelname.
  • Het oordeel van de toetsingscommissie wordt u binnen 10 werkdagen bekend gemaakt. Als uw aanmelding niet wordt geaccepteerd als een deelname, bent u geen kosten verschuldigd.


Ballotage

Elke aanmelding wordt door de ballotagecommissie beoordeeld. Indien zij dat nodig achten wordt u verzocht een foto van de werk(en) die u graag wilt plaatsen in het Jaarboek Kunstenaars op te sturen. Als u dat op moment van aanmelden nog niet zeker weet of het betreffende werk nog niet klaar is, kunt u werk toesturen dat soortgelijk is aan het werk dat u mogelijk wilt plaatsen.