Veel gestelde vragen


Is de ballotage streng?

Nee, de ballotage is democratisch en mild en niet rigide. Nadat u zich voor opname in het Jaarboek heeft aangemeld, wordt uw aanmelding getoetst aan enige harde criteria. Wanneer u voldoende lang als beeldend kunstenaar actief bent, minimaal enige malen heeft geëxposeerd en een eigen website heeft, is de kans groot dat uw aanmelding wordt geaccepteerd. Alleen wanneer de toetsingscommissie uw staat van dienst onvoldoende vindt en ook niet voldoende waardering heeft voor uw werk, wordt uw aanmelding voor een presentatie niet gehonoreerd.


Krijg ik mijn geld terug als het Jaarboek niet verschijnt?

Het Jaarboek verschijnt elk jaar op of omstreeks 1 november, dat is zeker. Maar als u nog extra zekerheid wilt over uw bijdrage aan de kosten: ja, als het Jaarboek niet verschijnt, krijgt u het betaalde bedrag volledig terug.


Wie bepaalt welke werken worden afgebeeld?

U bepaalt in eerste instantie zelf welk(e) werk(en) u in het Jaarboek afgebeeld wilt hebben. U mailt daarvoor de foto('s). Als, om welke reden ook, een foto niet geplaatst kan worden, krijgt u daarvan tijdig bericht, zodat u een nieuwe foto kunt sturen.


Wanneer worden mijn naam en mijn werk op de website vermeld?

Als u voor opname bent geaccepteerd, krijgt u een bevestiging met daarin ook inloggevens waarmee u uw werk(en) en tekst op de website kunt plaatsen.


Wat kost het om in het Jaarboek opgenomen te worden?

Door financiële en andersoortige ondersteuning van verschillende partijen zijn de kosten voor opname in het Jaarboek voor kunstenaars beperkt tot een bijdrage in de kosten. Deze is vermeld op het aanmeldingsformulier.Tot wanneer kan ik mij voor een presentatie aanmelden?

Op 1 augustus sluit officieel de mogelijkheid van aanmelding voor een presentatie.


Tot wanneer kan ik de foto('s) en gewenste tekst mailen?

Uiterlijk op 31 juli.


Zijn er kosten verbonden aan vermelding van mijn presentatie op de website?

Nee, uw werk wordt kosteloos op de website getoond.


Hoeveel tekst kan ik voor mijn presentatie aanleveren en in welke vorm?

Bij elke presentatie wordt een tekstblok dat bestaat uit maximaal 50 woorden geplaatst. Het tekstblok wordt opgesteld in de onpersoonlijke vorm.

Voorbeeld: 'Petra van Keulen heeft zich kort na afronding van haar studie toegelegd op het schilderen van stillevens. Haar grote voorbeeld is Henk Helmantel. Bijzondere composities en ingetogen kleurgebruik kenmerken haar werken. In 2008 kreeg zij de John Hoezee Prijs voor haar oeuvre.' Niet: 'Ik heb me kort na mijn opleiding toegelegd op het schilderen van stillevens. Mijn grote voorbeeld is...'.

Voorbeeld: 'De grote variëteit in onderwerpen maakt dat Barbara van der Oersel zowel dieren, landschappen, gebouwen als werktuigen schildert. Welk onderwerp ook wordt weergegeven, een sober kleurgebruik kenmerkt elk werk. De nuances in het gebruik van zwart en grijs maken dat elk werk een zekere spanning meekrijgt.'


Een andere vraag

Heeft u een vraag die hiervoor niet aan de orde is gesteld? Stuur dan een mailtje naar info@jaarboekkunstenaars.nl.