Skip to content

Aanmelden voor presentatie in het Jaarboek Kunstenaars

 
Beeldend Kunstenaars kunnen zich onder bepaalde voorwaarden presenteren in het Jaarboek Kunstenaars 2024.
  • Aanmelding voor een presentatie staat open voor zowel amateur- als beroepskunstenaars.
  • Aanmelding geeft niet automatisch recht op een presentatie. Pas nadat uw aanmelding door Stichting Kunstweek is bevestigd als deelname, is uw presentatie in het Jaarboek zeker.
  • Het oordeel van de toetsingscommissie wordt u binnen 10 werkdagen bekend gemaakt. Als uw aanmelding niet wordt geaccepteerd als een deelname, bent u geen kosten verschuldigd en krijgt u het betaalde bedrag volledig terug.
 
 
 
Werk cover: Barbara Nanning, Kunstenaar van het jaar 2023

Aanmeldformulier